Duhovi/ Pentekost

Čitanje: Levitski zakon 23:15-22

‘A počevši od sutrašnjega dana po suboti – dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu – nabrojte punih sedam tjedana. Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Jahvi novu žrtvu. Donesite iz svojih stanova po dva kruha za žrtvu prikaznicu. Neka svaki bude od dvije desetine efe najboljeg brašna; neka budu ispečeni ukvas, kao prvine Jahvi. S kruhom prinesite sedam jednogodišnjih janjaca bez mane, jednoga junca i dva ovna kao žrtvu paljenicu Jahvi zajedno sa žrtvom prinosnicom i ljevanicom, žrtvom paljenom na ugodan miris Jahvi. Prinesite i jednoga jarca kao žrtvu okajnicu, a dva janjca od godine dana za žrtvu pričesnicu. Neka ih svećenik prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu povrh kruha od prvina. Uz oba janjca, i ovo je Jahvi sveto i neka pripadne svećeniku. Toga istog dana sazovite zbor. Neka vam to bude posvećen zbor – nikakva težačkog posla ne radite. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili.
Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabirčiti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš.’«

Razmišljanje: Duhovi su poseban i slojevit praznik. Od neprocjenjive važnosti je da Crkva razumije duboka značenja ovog praznika. Evo nekih :
• Krštenje Svetim Duhom, odnosno silazak Duha na Isusove učenike koji su primili snagu da budu svjedoci njegovog uskrsnuća;
• Utemeljenje Kristove Crkve;
• Dar govorenja drugim jezicima ili glossolalia (γλωσσολαλία) kao važan fenomen, ne samo u ranoj Crkvi, već i u sadašnjem pentekostalnom/karizmatskom pokretu koji obuhvaća sve segmente globalne Crkve. U Djelima 2, ljudi iz različitih naroda čuli su poruku o Kristovom uskrsnuću na vlastitom jeziku. Ovaj događaj predstavlja univerzalnu prirodu Crkve i širenje evanđelja svim narodima;
• Festival žetve koji se u nekim dijelovima svijeta poklapa s krajem žetve žitarica u poljoprivrednim zajednicama. Festival je povezan s zahvalnošću za obilje usjeva i blagoslove koje smo primili od Boga;
• Mogućnost lične obnove i probuđenja u životu vjernika. Pedesetnica se također smatra vremenom duhovne obnove i osnaživanja. To je vrijeme kada kršćani traže Božje vodstvo i ispunjenje Svetim Duhom u svom životu. Mnoge crkve održavaju posebne službe, molitvena okupljanja za vrijeme Pedesetnice kako bi se usredotočile na duhovni rast i traženje Božje moći.

Sveukupno, Pedesetnica je radosno slavlje u kršćanstvu, koje obilježava izlijevanje Duha Svetoga i rođenje Crkve. Nosi teme jedinstva, evangelizacije, duhovne obnove i zahvalnosti za Božje blagoslove.

Ali, bez obzira na to što danas možemo čuti ili reći o Pedesetnici, ne smijemo zaboraviti korijene ovog praznika koji se nalaze u Levitskom zakonu. Tamo Gospod nalaže svom narodu da se na taj dan prisjete svoje prošlosti i da, dok mogu slobodno živjeti i raditi na svojim poljima, vinogradima i maslinicima, ne zaborave siromahe i strance, jer su i sami nedavno bili u takvom položaju.
“Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabirčiti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš.’«

Molitva: Oče, molim te da danas izliješ svoga Duha, na mene, moju porodicu, moju crkvu, moju zemlju i cijeli svijet. Oživi nas i obnovi. Zahvalan sam za tvoju brigu kroz materijalna dobra. Molim te za duhovnu žetvu u Bosni i Hercegovini, Balkanu i do kraja svijeta…

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.