Gdje je naš fokus?

Braćo i sestre, ne smatram da sam osvojio cilj, ali jedno neprestano radim: zaboravljam ono što je iza mene i naprežem se prema onome ispred mene. Trčim prema cilju da osvojim nagradu za koju nas je Bog odozgo pozvao u Isusu Kristu.

Filipljanima 3,13-14

Neprijatelj želi da svako od nas gleda samo koliko smo pali i neuspeli, umesto da gledamo koliko smo napredovali i duhovno rasli. Đavo želi da se fokusiramo na naše prošlosti, umesto da se fokusiramo na našu budućnost. On želi da razmišljamo koliko smo puta pali i pravili greške, umesto na to koliko smo puta uspeli.

Ali BOG želi da naš fokus bude na njemu i da znamo da smo sa NJIM snažni, a ne slabi, da gledamo na naše pobede a ne na naše gubitke, i da gledamo verujući da Bog ima rešenje, a ne samo da gledamo na naše probleme.

Kroz ova dva stiha Bog nam govori da trčimo napred ka cilju, da odgovorimo na Njegov poziv i da zaboravimo ono što je bilo u prošlosti. Obratimo pažnju na ‘šta’ se fokusiramo i više uzvisujmo Božija dela i mogućnosti. Ne verujmo u laži đavola! Verujmo Bogu!!!

On ima silu da osnaži ljude koji se osećaju slabi. On želi da pokaže svoju moć i isceljuje bolesti. On može da napravi put gde ga nema. On može da da naklonost i otvori vrata. On može da bude silni i lični Spasitelj i najbolji prijatelj onima koji su izgubili nadu, svrhu života i ne mogu da idu dalje.

Posted in Poticaji za molitvu.