Ne poželi..!

Čitanje: Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!
Izlazak 20, 17

Razmišljanje:  Živimo u svijetu koji aktivno ohrabruje upoređivanje. Kad god se prijavimo na Facebook ili Instagram, vidimo snimake stvarnosti drugih ljudi.  Postajemo sve više zabrinuti da se drugi ljudi bolje zabavljaju, da su sretniji ili da žive bolji život od nas. Akademska istraživanja su pokazala da mladi ljudi imaju značajnu fobiju  kao rezultat sve većeg straha da nešto propuštaju (FOMO).
Zakon je bio napravljen da štiti Izraelce, ali oni su, kao i svi mi, olako zaboravili da Bog zaista najbolje zna! Bili su brzi da posmatraju svoje susjede i da požele ono što nisu imali – samo pogledajte gdje ih je dovelo preklinjanje Boga da im da kralja (1. Samuelova 8)! Izraelci su, u nostalgiji i frustraciji zbog svoje trenutne situacije, čak počeli čeznuti za vremenom koje su proveli kao robovi u Egiptu (Brojevi 14).

Stvari se nisu promijenile. I mi smo, kao Izraelci, mnogo brži da gledamo oko nas – radije nego da podignemo svoj pogled prema Bogu. Naša bi unutrašnja čežnja trebala biti za Božjom ljubavi i njegovom perspektivom. Ovo je jedina zapovijed koja se izravno obraća srcu. Budući da je takva, zaključak ovog spiska zapovijedi je da moramo predati svoje srce, a ne samo svoje postupke, Bogu. Na kraju Ivanova evanđelja, nalazi se zanimljiv prizor između Petra i Ivana i Isusa. Isus i Petar upravo su se pomirili kad se Petar okrene Isusu i upita ga: “Šta je s Ivanom?” A Isus brzo odgovori: “Što je tebi do toga? Ti me slijedi. ” (Ivan 21, 21-22).

Hajde da danas nešto naučimo iz Isusovih riječi kada smo u iskušenju da se uspoređujemo s onima oko nas ili kada osjetimo kako se u nama budu ljubomora. Čujmo ga kako nam govori: “Šta je tebi stalo do toga? Okreni pogled i svoje srce prema meni – ja sam ono što trebaš. Usredotočite se na moju ljubav – neka ona bude u vašem umu i srcu. Samo tada ćete biti zadovoljni.”

Molitva: Molitva: Nebeski Oče, dok smo posljednih 10 dana proveli meditirajući o Tvom zakonu, podsjetili smo se na to da su Tvoji putevi ono što je najbolje za nas. Presvjedoči nas tamo gdje su naša srca odlutala od Tebe i pomozi nam da naš izbor bude da svoju energiju utrošimo tražeći.

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.