Ovisnost

Čitanje: Psalam 119,103
Kako su nepcu slatke tvoje riječi,
u mojim ustima imaju okus meda!

Razmišljanje: Moj mobitel je čudesan. Zamijenio je tako mnogo “stvari” koje sam nosila u torbi. Ima bateriju, sat, kalendar, pedometar, muziku, igrice, fotoaparat, društvene mreže i još tako mnogo aplikacija koje vjerovatno nikada neću koristiti. Mogu “googlati” bilo šta što želim znati i pronaći. Na neki način sam ‘ovisna’ o njemu za svakodnevnu komunikaciju i informacije.

2. Timoteju 2,15 kaže da je Riječ Božja “Bogom nadahnuta i korisna za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da djeca Božja budu savršena, spremna za svako dobro djelo.” Ono što mi taj stih govori je da u Njegovoj Riječi imam sve što mi je potrebno za svakodnevni život. U Pismu ima više istine, savjeta i vodstva nego ćemo ikada trebati. Ništa u životu ne postoji što nije na neki način adresirano u Bibliji. Biti “ovisan” o Bibliji je prekrasno stanje našeg života. Što više čitamo Riječ Božju, ‘slađa nam je’  i više je želimo čitati.

Psalam 119,11 kaže: “U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.” Pamtite li Božju Riječ kako bi je pohranili u srce? Imate li neki poseban stih koji ćete moliti u ovoj godini? Hajde da postanemo ovisni o Riječi koja daje život.

Molitva: Gospode, hvala ti za tvoju Riječ koja daje život. Oprosti mi kada sam trošila vrijeme hraneći se onim što ne siti i pomozi mi da svakodnevno ovisim o tvojoj riječi…

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.