Planovi za 2023. godinu

Za 2023. planiramo održati kampove u punom kapacitetu (cca. 500 sudionika) te dodati dva dodatna kampa – Royal Rangers i Kamp za odrasle/obitelji. Financijska pomoć je uvijek potrebna i dobrodošla. Naši kamperi plaćaju pola ukupne cijene kampa jer bi zbog loše ekonomske situacije u našoj zemlji puna cijena bila previsoka.

Molimo vas da razmislite o tome da nas podržite 2023. godine i omogućite djeci i mladima Bosne i Hercegovine da budu blagoslovljeni ovom fantastičnom prilikom da pohađaju ljetne kampove.

Emek Beraka – Plan za izgradnju

Utjecaj koji služba kampa ima na živote u BiH