EMEK BERAKA

Ljetni kamp Evanđeoske crkve u Bosni i Hercegovini

PREGLED

Ljetni kamp Evanđeoske crkve u Bosni i Hercegovini (ECBiH) je služba naše denominacije u kojoj sudjeluju sve crkve. Ova služba igra važnu ulogu u životu ECBiH i sastavni je dio našeg identiteta.  Glavni fokus službe u kampova je učeništvo, zajedništvo, evangelizacija i izgradnja budućih crkvenih vođa.

PLANOVI ZA 2023

Za 2023. planiramo održati kampove u punom kapacitetu (cca. 500 sudionika) te dodati dva dodatna kampa – Royal Rangers i Kamp za odrasle/obitelji. Financijska pomoć je uvijek potrebna i dobrodošla. Naši kamperi plaćaju pola ukupne cijene kampa jer bi zbog loše ekonomske situacije u našoj zemlji puna cijena bila previsoka.

Molimo vas da razmislite o tome da nas podržite 2023. godine i omogućite djeci i mladima Bosne i Hercegovine da budu blagoslovljeni ovom fantastičnom prilikom da pohađaju ljetne kampove.