Tvoja svrha

Čitanje: Efežanima 2:1-10 1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ 2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. 4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – 6 te nas zajedno s njim uskrisi […]

Continue reading

Post

Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet, ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. 1 Petrova: 1:24-25 Dani su čovjekovi kao sijeno, cvate k’o cvijetak na njivi; jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo. Psalam 103:15-16 Sedam drevnih kršćanskih praksi ili disciplina, koje dolaze izravno iz judaizma i učenja rane crkve, čvrsto stoje kao nezamjenjivi putokazi prema uključivanju naše vjere u svakodnevni život ispunjen ljudskim, psiho-fizičkim aktivnostima. Svaka od tih praksi je, drugim riječima, sredstvo putem kojeg mi kao vjernici […]

Continue reading

A hoću, da vi znate…

Čitanje: Filipljanima 1:12-14 A hoću, da vi znate, braćo, da je moje sadašnje stanje dapače pomoglo napretku evanđelja. Tako da se je razglasilo kod sve tjelesne straže i kod svih ostalih, da ja nosim okove zbog Krista. I većina braće u Gospodinu, ohrabrena okovima mojim, usuđujem se još revnije, bez straha navješćivati riječ Božju.  Razmišljanje: Ovaj odlomak Pavao piše iz rimskog zatvora. U Filipljanima 1:13 otkriva da je zatvoren zbog propovijedanja Evanđelja. Razlog njegovog pritvaranja bio je prekršaj naredbe o ne uvođenj stranaca u hram (Djela apostolska 21:28 // 24:6 // 25:8). Filipljani su se […]

Continue reading

Bogobojaznost

Čitanje: 1 Petrova 1:17: Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Razmišljanje: Zvati Boga svojim Ocem istovremeno je privilegija i odgovornost. Bogobojaznost je povezana s odgovornošću. Biti bogobojazan znači živjeti u skladu s Božjom voljom, Njegovom objavom i pozivom kojim si pozvan. To podrazumijeva odabir da uvijek, u svakom trenutku i u svakoj odluci, činiš dobro. Međutim, često se ne osjećamo sposobnima biti onakvi kakvi želimo biti – dobri, a kad to želimo, nailazimo na izuzetne poteškoće. Petar je svjestan toga. Život u Maloj Aziji […]

Continue reading

Biti svet

Čitanje: 1 Petrova 1:16 Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. Razmišljanje: Biti svet sastoji se u tome da postanemo i budemo ono što Bog već jeste – svet! Sjećam se da sam davno pročitao u jednoj knjizi što znači ‘biti svet’? Upravo to – biti! Trudi li se Bog da bude svet? Ne – on jeste svet! Ni s nama nije puno drugačije. Jednako i mi jesmo sveti! Razlika je u tome što smo mi učinjeni svetima po Božjoj odluci ali ne moramo se truditi da postanemo sveti – mi to već […]

Continue reading

Neću se vratit’ nikada

Čitanje: 1 Petrova 1:14-15; Kološanima 3:1-5 Kao poslušna djeca ne oblikujte se prema prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to je idolopoklonstvo!  Razmišljanje: Kako […]

Continue reading

Život na krilima nade

Čitanje: 1 Petrova 1:13-16 Prva Petrova poslanica pisana je crkvi u Maloj Aziji, koja je nije bila velika i niti dominantna u društvu. Crkvi koja je, na neki način, ‘strano tijelo’ u okruženju i koja je se već suočava sa progonom koji prijeti da eskalira. U takvom kontekstu, svakodnevni život ove crkve ispunjen je sa raznim kušnjama. Petar želi da kršćani shvate da, dok daju najbolje od sebe prolazeći kroz kušnje, ujedno se pročišćavaju i pripremaju za ono što dolazi. A to je Božji Sud. Sud je za Petra dobra vijest, a počinje sa kućom […]

Continue reading

Babel/ Pedesetnica

Čitanje: Posatanak 11:1-8 Razmišljenje: Jezik, kao čudesan kognitivni i socijalni fenomen, u srcu je rađanja crkve. Jezik nam je dan da bi komunicirali, pohranjivali i prenosili znanje. Jezik povezuje ljude u zajednice. Jezik je ključni instrument putem kojeg se gradi kultura svake društvene grupe. Dok je u Babilonu Bog pobrkao jezike, na Pedesetnicu je Bog okupio ljude svih jezika i ujedinio ih. U Babilonu su jezici bili nerazumljivi. Na Pedesetnicu, jezici su bili razumljivi. Shvaćate li sada ideju kršćanskog razumijevanja događaja na dan Pedesetnice? Mnogi smatraju da je Pedesetnica preokret babilonskoga prokletstva pobrkanih jezika. To […]

Continue reading

Oprostitelji grijeha

Čitanje: Ivan 20:21-23 Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Razmišljanje: Nakon uskrsnuća, Isus je došao uplašenim učenicima sa riječima: “Mir vama!” Oni su se obradovali vidjevši ga, nakon što im je pokazao rane raspeća. Potom je dahnuo u njih i rekao: “Primite Duha Svetoga. Kojima oprostite grijehove, bit će im oprošteni; kojima zadržite grijehove, bit će im zadržani.” Isus je ranoj Crkvi dao […]

Continue reading

Božji dah

Čitanje: Psalam 104 Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju. Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje. Razmišljanje:  Naše postojanje ovisi o Božjem dahu. Velika je radost na dan Pentekosta čitati psalam 104 koji to najbolje opisuje. U tom psalmu se ističe kako stvorenje udahne, oživi, procvjeta, napreduje i raste kada Bog pošalje svoj dah. No, kada povuče svoj dah, stvorenje umire. Stvoritelj Svemira održava život stvorenja svojim preciznim, pouzdanim i ritmičnim disanjem. Bog nam daruje svoj životvorni dah već […]

Continue reading