Nada za autsajdere

Čitanje: Postanak 11,27-30
27 Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot. 28
Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom. 29 Abram se i
Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca
Milke i Jiske. 30 Saraja bijaše nerotkinja – nije imala poroda.

Razmišljanje: U dvanaestom poglavlju knjige Postanka Abraham, otac vjere, pojavljuje se
iznenada kao jedan od glavnih protagonista. Doduše, ime mu možemo naći u rodoslovlju
Šemovih potomaka u prethodnom poglavlju, ali način na koji je Abram, sa svojom suprugom
Sarajom, bio spomenut vjerovatno je svakom pažljivom čitaocu toga vremena izmamio
sarkastičan ili čak podrugljiv osmijeh na licu. Da je tekst pisan u našem, digitalnom dobu, nakon
napomene da je Saraja bila nerotkinja, sigurno bi stajao emoji naglavačke. Zvuči prilično
obeshrabrujuće biti spomenut u rodoslovlju, vrsti narativa koja se bavi grananjem porodica,
potomcima i potomcima potomaka, kao par koji ne može imati potomke. Sa druge strane,
Abramov brat Nahor ima sina, Lota, nakon čega bismo mogli zaključiti da na početku jedne od
najvažnijih biblijskih priča autor teksta stavlja Abrama i Saraju u poziciju autsajdera.
Biti autsajder, na margini, neko sa kim se ne računa iz bilo kojeg razloga, zajednička je
karakretistika mnogih biblijskih likova. Možda se i vi osjećate upravo tako – kao autsajder, u
porodici, u školi, na poslu, u gradu ili u zemlji. Možda mislite da ne možete donijeti nikakvu
promjenu jer nemate ono što je za tako nešto potrebno.

Za evanđeoske kršćane u Bosni i Hercegovini trebalo bi biti lako poistovjetiti se sa ocem vjere
Abrahamom. Malo ih je i niko sa njima ozbiljno ne računa. Ipak, sve to ne predstavlja veliku
prepreku Bogu da baš njima, tim autsajderima, dodijeli važnu ulogu u društvu.

Molitva: Nebeski Oče, u tvojim rukama je moja prošlost, sadašnjost i budućnost. Molim te da me
vodiš svojom sigurnom rukom prema onom planu koji imaš za mene. Molim te da ispuniš naume
koje imaš sa našom zemljom te da našem narodu podariš budućnost i nadu…

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.