Povijest

U septembru 1994 godine, stojeći nad ruševinama rodne kuće mostarskog pjesnika Alekse Šantića, koja je od 1985 služila kao Kristova pentekosna crkva, Nikola Škrinjarić je imao viziju da će na tom mjestu ponovno biti crkva. Iako se to u to ratno doba činilo nemogućim, Nikola je vjerovao Bogu za velike stvari. Ne samo za obnavljanje crkve nego i za gradnju Biblijske škole za mlade vođe u Bosni i Hercegovini koji bi dolazili tokom radnih dana u školu i vikendom se vraćali kako bi služili u svojim crkvama.
Uskoro nakon toga, Nikola se u Zagrebu susreo sa Danom Larkinom, koji je prije šest mjeseci došao iz Afrike, Tanzanija gdje je učestvovao u osnivanju slične škole. U maju 1995 Dan se sa suprugom Nancy preselio u Mostar i započeli su radovi na školi.
U septembru 1996, sa obnovljenom jednom sobom, toaletom i učionicom (koja je služila i kao trpezarija) započela je sa radom biblijska škola. 18 studenata iz Bosne i Hercegovine je krenulo na predavanja.
Kroz godine, nastavljeno je renoviranje i škola je dobila današnji izgled. Mnogi studenti su prošli kroz Biblijsku školu i 2016 je proslavljena dvadesetogodišnjica škole. Dan Larkin je služio kao prvi direktor škole, nakon njega je preuzeo tu ulogu David Lively i 2010 Mark Shady. Kroz cijelo vrijeme vizija je bila da lokalni čovjek preuzme vodstvo biblijske škole što se i dogodilo 2019 kada je jedan od prvih studenata škole, Bernard Mikulić došao na mjesto direktora.
U martu 2019 godine Biblijska škola Mostar prerasta u Biblijski institut sa proširenom vizijom – poučavanje – opremanje – ohrabrivanje i povezivanje.
U Zaharija 4,10 prorok je rekao: “Jer, tko je prezreo dan skromnih početaka? “ Nikola i njegov tim su imali viziju od Boga. Nisu odustali kada su počeci zaista izgledali skromni i maleni. Danas, nakon mnogo godina možemo vidjeti plodove njihova truda.