Izreke 5,21

Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze. Izreke 5,21

“Nažalost, niste uhapšeni.” – rekao je mladi novinar Žurnala i nastavio –  ”Mi smo ovo napravili samo da pokažemo da ovo radite.” Kamera je potom fokusirala lice “prodavača” diplome srednje Medicinske škole. Sa lica se moglo poročitati iznenađenje i zabrinutost. Pogled u daljinu svjedočio je o neizvjesnoj budućnosti. Mislio je da niko ne vidi i ne zna.

Koliko puta će se ovakva i slična nedjela desiti prije i koliko puta će se desiti nakon ovoga a da ih pritom kamera neće zabilježiti?

Ova izreka ima veliku teološku težinu jer govori o Božijoj sveprisutnosti. Možda je misao da postoji neko ko sve vidi i sve zna, na početku, pomalo strašna i zabrinjavajuća, ali ne mora biti tako. Božija sveprisutnost je garancija za Božiju pravednost – a to je ohrabrujuća vijest za sve one koji pravdu za svoj život nisu mogli pronaći jer je nepravda počinjena bez svjedoka.

Da li nas Božja sveprisutnost ohrabruje ili zabrinjava? Možda postoje stvari koje trebamo predati Gospodu i prestati ih činiti. Sjetimo se da Bog ne odobrava grijeh, ali da ujedno ima milosti za grešnika. Da nije tako, niko od nas ne bi mogao stajati pred Njim.

Gospode danas smo zahvlani za Tvoje budno oko koje motri na nas i sve oko nas. Pomozi nam da naša djela budu ugodna Tebi svakim danom sve više i vše. Hvala za Tvoju pravednost kojom sudiš i beskrajnu jubav kojom ljubiš.

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.