Tamna strana

Čitanje: 12,10-13
Ali kad je zemljom zavladala glad, Abram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraji: »Znam da si lijepa žena. Kad te Egipćani vide, reći će: ‘To je njegova žena’, i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti. Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život.«

Razmišljanje: Priča o Abrahamu i Sari počela je optimistično. U Abramu smo sreli vjernog čovjeka koji je čuo Božji glas, prihvatio njegov poziv i poslušno se zaputio, sa svojom suprugom, u tuđu zemlju. U istoriji svoga naroda, oboje su postali model koji treba slijediti (Heb. 11; 1 Pet. 3). Ali već u desetom stihu poglavlja u kojem su sa velikim pouzdanjem stupili na pozornicu istorije, priča dobija dugačiji ton. Čovjek vjere i pouzdanja postaje čovjek nevjere i tjeskobe. Tog istog čovjeka, koji je bio spreman otisnuti se na nesigurno putovanje imajući kao garanciju samo glas i obećanje onog koji mu je progovorio, obuzeo je strah kada se suočio sa gladi koja je zavladala u zemlji. Još gore, on se toliko prepao za svoj život, da je prodao svoju ženu u harem egipatskog faraona, slagavši da mu je sestra. Ali to nije kraj moralnog sunovrata našeg heroja. Tekst nam kaže da se na ime ove ‘pogodbe’ sa faraonom nastavio bogatiti.

Ovaj odlomak je prepun izazova. Mnogo je pitanja na koje nam tekst ne daje odgovore. Prije nego što uputimo još kritika na račun Abrama (i Saraje) sjetimo se riječi Proroka ponovljenih u poslanici Rimljanima: “Nema pravedna ni jednoga, nema razumna…” Ovdje je Abramova vjera prikazana kao arhetipski obrazac vjere Izraela, naroda koji će od njega poteći – kao nestalna i kukavička. Ako ćemo biti pošteni, takva je, prečesto, i naša.

Imamo li snage pogledati se u ogledalo i priznati tamnu stranu svog odnosa sa Bogom? Možemo li biti pošteni, ne samo prema sebi, već i prema drugima? U ovoj priči, ni kriv ni dužan, nastradao je faraon i njegov dom. Oni koji nas okružuju, znaju snositi posljedice tamne strane našeg odnosa sa Bogom.

Molitva: Gospode, oprosti mi što ne stavljam svoje potpuno  pouzdanje u tebe, tvoj glas, i tvoja obećanja. Pokaži mi na koji način moj život i moja vjera utiče na one koji me okružuju… oprosti mi…

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.