Bog na našoj strani

Čitanje: Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Izlazak 20:7

 Razmišljanje: Da li ste, vozeći kroz Hercegovinu, prošli pored bilborda na kojem je slika Marije koja drži Isusa sa natpisom “Prestanite mi psovati sina!”? U razmišljanju o trećoj zapovijedi lako upadnemo u zamku očiglednog. Pa naravno, da nam zapovijed kaže da ne smijemo Boga psovati, zaklinjati se njegovim imenom, koristiti ga u poštapalicama ili na bilo koji drugi neprimjeren način u govoru. Ipak, zapovijed kao da traži da se dublje istraži u najmanju ruku zato što nam dolazi sa jasnim upozorenjem u slučaju nepoštivanja za razliku od, na primjer zapovijedi koja zabranjuje ubistvo.

Šta bi, treba se zapitati, bilo uzaludno, isprazno i bezvrijedno uzimanje Božjeg imena? Možda se ovdje ne radi toliko o izgovorenim riječima već o načinu na koji razumijemo Boga i svoje mjesto u njegovom svijetu. Na našim prostorima nije neuobičajeno svojatanje Boga od strane nekih “kršćanskih“ naroda. Neke od popularnih parola na Balkanu kažu “Bog i…”, ili “Bog čuva…” (Ako za ove dvije parole niste čuli i ne znate ih dovršiti, napravite vlastito istraživanje pa onda popunite prazninu.) Možda nas ova zapovijed, na primjer, želi zaštiti od iluzorne predodžbe da je Bog “naš.” Postojanje ovakvih parola, koje Stvoritelja svijeta svode na plemensko božanstvo svjedoče o niskoj razini razumijevanja Boga o kojem čitamo na stranicama Biblije. Ali, svojatanje Boga može se odnositi i na pojedince. Možda nas zapovijed želi sačuvati od duhovnog ponosa, od sindroma “Boga koji je na mojoj strani,” koji mi stalno govori, pritječe u pomoć i rješava svaki moj problem.

Nadalje, Pismo nas upozorava da se Božje ime ne smije upotrebljavati kao čarobna riječ. Kada, u molitvi ili duhovnom ratovanju vežemo, razvezujemo, prorokujemo, zapovijedamo, slamamo i naređujemo, sjetimo se Jeremijine borbe sa prorocima koji su Judi u Božije ime prorokovali iluzije i Isusovih riječi onima koji su mu govorili: “Zar nismo u tvoje ime…”

Jedno je sigurno, kroz ovu zapovijed nam Bog želi reći da ga, u svakom području života, trebamo uzimati sa velikom ozbiljnošću.

 Molitva: Gospode oprosti mi kada uzimam tvoje ime uzalud, za svoje ciljeve. Oprosti mi moj duhovni ponos i neznanje. Produbi moje razumijevanje svojih puteva i odredbi. Nauči me šta znači uzimati tvoje ime na ozbiljan i ispravan način.

 Jeremija 23, Matej 7:15-23, Djela 19:11-20

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.