Izreke 8,10

Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata.

Nakon  što mu John Paul Getty, saopšti  da odbija platiti otkupninu za život svoga kidnapovanog unuka, jer nema ‘viška’ novca da potroši, misteriozni Fletcher Chase  ga upita – “Kolko vam još treba da bi bili sigurni?”  “Više,” – odgovori, možda  u tom trenutku,  najbogatiji čovjek na svijetu.

Sve se ovo dešava u fimu Sav novac svijeta koji je priča o otmici unuka Johna Paula Gettyja naftnog magnata i, u to vrijeme, prema Guinnessovoj knjizi rekorda iz 1966.godine, najbogatijeg čovjeka na planeti. Film je potresna priča o tome da se najvažnije stvari u životu ne mogu se kupiti novcem. Ljubav, porodica i prijatelji, nemaju cijenu.  Poznati bogataš je znao upravljati svojom naftnom imperijom, ali ne i svojom porodicom.

Mi se ne rađamo sa mudrošću, ali je ona dostupna onima koji je žele i traže. Neiskusni će steći iskustvo slušajući mudrost, a nerazumni razbor. Mudrost nas može naučiti da razlučimo važno od nevažnog, ispravno od neispravnog, pravedno od nepravednog i istinu od laži. Sve ovo će da  da utiče na  kvalitet i konačni ishod našeg života.

Gospode, nauči nas da u životu cijenimo one stvari koje imaju neprolaznu vrijednost. Pomozi nam da steknemo mudrost i da nam srce ne bude zavedeno prolazni­m sjajem materijalnog bogatstva. 

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.