Ne uvedi nas u napast

Čitanje: Matej 6,13
I ne uvedi nas u napast

Razmišljanje: Ovih dana mediji bruje o aktuelnoj pandemiji „Corona“ virusa.* Čini mi se da više špekulacija nisam pročitala u medijima za četrdeset godina svoje pismenosti. Svjetska zdravstvena organizacija ne može stići da demantuje sve neistinite informacije koje se munjevito šire internetom. Svi znaju šta treba činiti. Svi znaju šta je najbolje, šta je ispravno. I pišu gomilu gluposti.

A zapravo, istina je da ne znamo šta će biti sutra i, za razliku od dosadašnjeg upotrebljavanja ove fraze, ovaj put je možemo shvatiti potpuno doslovno. Situacija se mijenja sa svakim satom. Vrijeme je teško, neizvjesno i veliko je pitanje koliko je u našoj moći da zaustavimo mnoge stvari koje će se desiti. Razmišljam kako je Isus rekao svojim učenicima uoči onih dana kada će biti uhapšen, predan vlastima, osuđen i razapet, da mole da ne padnu u napast (Mt 26,41 ili Lk 22,46). Nisu oni pojma imali šta ih čeka, a još su manje mogli naslutiti kakve će njihove reakcije biti na oluju koja će zavitlati nad njima. Petar je jučer obećavao da nikada neće napustiti Isusa, da bi Ga se sutra odrekao uz pogrdne riječi.

Znajući kako nisam bolja od Petra, niti od bilo kojeg čovjeka, počinjem naslućivati Isusov poticaj da molimo da ne padnemo u napast kao poticaj da molim za sutra koje je neizvjesno u onome što mi donosi, kao i u onome kako će moja vjera da iznese nadolazeće kušnje. To je molitva za Božije vodstvo i mudrost odozgo u onim stvarima koje će nas zadesiti. U drugom dijelu 41. stiha u Metejevom evanđelju Isus kaže: „Duh je spreman, ali je tijelo slabo“ . Znao je On koliko su realne napasti, i koliko je izvjesno da ćemo biti njihova žrtva.

Danas se sutrašnji dan čini itekako neizvjestan, ali i ja čujem Isusov glas koji kaže „molite da ne padnete u napast“, a isto tako Ga čujem i kako nam govori „JA molim da tvoja vjera ne malakše“ (Lk 22,32).

Molitva: Gospode, hvala za vojsku anđela u nebu koji „navijaju“ za nas, da istrčimo ovu trku, da naša vjera ne malakše, da ne upadnemo u napast, da mudro živimo ove teške dane. Hvala što opet znamo da nismo ostavljeni na cjedilu, nismo siročići. Znajući da imamo Tvoju podršku, molimo danas za mudrost odozgo za sve one stvari, sve odluke i postupke za koje danas svijet ne može biti pametan i nema odgovora. Molimo da upraviš naše korake da kroz ovo vrijeme živimo.

*Orginalni članak 17.03.2020.

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.