On je dovoljan

ČITANJE: Izlazak 20:1-3

Onda Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo
iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Razmišljanje: Dekalog ili deset Božijih zapovijedi, vjerovatno je najvažnije obraćanje Boga Izraelskom narodu u istoriji. Na samom  početku Božijeg obraćanja, u prve dvije rečenice on im u u biti kaže: “Ja sam dovoljan!”

Počevši sa Abrahamom Maslowom, psiholozi su istraživali osnovne ljudske potrebe. Više-manje, njihov zaključak je da svaki čovjek ima potrebu:

Za sigurnošću, tako što će njegove osnovne životne potrebe biti ispunjenje;

Za razumijevanjem svijeta oko sebe i za rastom u kompetencijama, da bi postao sve ono što može postati;

Da ostvari povezanost, da dobije i daje ljubav te da pripada;

Da  doprinese društvu kroz kreativnost i vještine koje ima;

Za poštovanjem, prepoznavanjem, samo-poštovanjem i identitetom;

Za slobodom i ličnom suverenošću;

I na kraju ima potrebu za značajem i svrhom.

Kada u našem životu ove osnovne i najvažnije potrebe ne ispunjava Bog – ispunjava ih neko drugi ili nešto drugo. To je siguran znak da imamo druge bogove i da on nije dovoljan.

Dok je Izraelski narod bio u Egipatskom ropstvu, niti jedna od njihovih osnovnih ljudskih potreba nije bila ispunjena na adekvatan način. Kada je Bog odlučio da ih oslobodi iz ropstva, gotovo je svaka odmah počela da se ispunjava. Kroz ovaj proces, vraćeno im je dostojanstvo, a Bog ih je učinio svojim dragocijenim narodom.

Preispitajmo se danas. Kome dugujemo ispunjenje najvažnijih životnih potreba?

Molitva: Gospode, oprosti mi što sam došao na mjesto gdje nisi dovoljan za ispunjenje mojih najvažnijih potreba. Oprosti mi što sam pronašao bogove koji zamjenjuju tebe živoga Boga koji si bio moćan da me izvedeš iz moje kuće ropstva i da mi daš slobodu.  Gospode odričem se svakog oslonca koji nije u tebi i vraćam se tebi, da u mom životu  budeš Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji…

 

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.