Sarajevo – fokus mjeseca decembra

KAKO JE SARAJEVO DOBILO IME?
Sarajevo je dobilo ime od slavizirane skraćenice turskih riječi saraj (dvorac/kuća) i ovasi (polje), što se odnosi na prostrana polja zapadno od administrativnih zgrada koje su podignute za smještaj uprave okruga.
1. Molite da Bog izgradi svoj dvorac (crkvu, prebivalište) u Sarajevskoj dolini;
2. Molite da pretvori ovaj grad u plodno polje za Radosnu Vijest.

DEMOGRAFSKI PODACI:
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, ukupan broj stanovnika Grada Sarajeva iznosi 275.524, dok se stanovništvo Kantona Sarajevo procjenjuje na 413.593.
Dob
Što se tiče dobne strukture Sarajeva, velika većina ljudi je između 15 i 64 godine. Ovu grupu čini 208.703 ljudi, ili nešto više od 70% ukupnog gradskog stanovništva. Kada su u pitanju ljudi stariji od 14 godina i mlađi od 65 godina, mladi imaju blagu prednost. U Sarajevu živi 47.558 osoba mlađih od 14 godina, što čini 16% ukupnog stanovništva, u odnosu na 41.138
osoba starijih od 65 godina, što čini 13.8% ukupnog stanovništva. Općina Novi Grad ima najveći postotak građana mlađih od 14 godina u gradu, 17,4%, dok je 17,5% stanovništva općine Novo Sarajevo starije od 65 godina. Sve u svemu, stanovništvo grada je nešto starije od okolnih područja i Federacije Bosne i Hercegovine u cjelini.
Etničke grupe
Najveća etnička skupina u Sarajevu su Bošnjaci koji sa više od 230 000 ljudi čine 77,4% grada. Slijede ih Srbi, kojih ima oko 35.000 (12% grada), te Hrvati sa 22.380 stanovnika (7,5% ukupnog stanovništva). 9.283 osobe (3,1% ukupnog stanovništva) klasificirane su kao ostale. Najvjerojatnije se sastoje od sefardskih Židova i Romana, zajedno sa malim brojem stranih radnika, a također i Bosanaca koji dolaze iz mješovitih brakova i ne uzimaju nijednu stranu kao svoju.

Centar Sarajevo 55.181 (2013)

Bošnjaci: 41.702
Srbi: 2.186
Hrvati: 3.333
Ostali: 6.203
Nisu se izjasnili: 1.617

Novo Sarajevo 64.814 (2013)

Bošnjaci: 48.188
Srbi: 3.402
Hrvati: 4.639
Ostali: 6.655
Nisu se izjasnili: 1.893

Novi Grad Sarajevo 118.553 (2013)

Bošnjaci: 99.773
Srbi: 4.367
Hrvati: 4.947
Ostali: 7.174

Stari Grad Sarajevo 36.976 (2013)

Bošnjaci: 32.794
Srbi: 467
Hrvati: 685
Ostali: 2.434
Nisu se izjasnili: 547

Stopa nataliteta
Stopa nataliteta u gradu je 9,17 dok je smrtnost 8,10, što rezultira stopom rasta stanovništva od 1,07. U međuvremenu, veće područje Sarajeva ima stopu nataliteta od 9,56 i smrtnost od 8,01, što čini stopu rasta stanovništva od oko 1,55. Ovo bi ukazalo na 303.797 stanovnika u gradu do prosinca 2004., a stanovnika od 413.649 u gradskom području. Ako se nastavi
trenutačni trend rasta, stanovništvo grada trebalo bi dostići prijeratno stanovništvo za manje od 25 godina.

Posted in Poticaji za molitvu.