Sedmi dan

Čitanje: Izlazak 20:8-11
Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je  Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

Razmišljanje: Izraelskom narodu, čiji je identitet generacijama bio zasnovan na tome da su robovi, ovo je zvučalo kao bajka. O tome čitamo u knjizi Izlaska 16,23, kada su Izraelci prvi put čuli izraz “prestati raditi,” koji je u korjenu riječi šabat. Radi se o događaju kada je Bog providio hranu sa neba koju je narod prozvao mana. Događaj Božijeg proviđenja hrane sa neba i zabrana da se ona sakuplja i skladišti za sutra, progovorio je duboko u srce Izraelskog naroda. Mnogi teolozi smatraju da je najvažnija lekcija koju su naučili bila da je Bog stvorio svijet na takav način da svega ima dovoljno za sve.

Egipat je bio pravi primjer imperije u kojem je ovakav pogled bio nepoznat.  Cilj njihove ekonomije je bila proizvodnja viška koji se sakupljao i skladištio. Te zalihe su bile instrument u rukama generacijâ faraona da učvrste svoju vlast. Ljudi koji bi, u vremenu gladi, zapali u krizu, sami su se prodavali u roblje u zamjenu za žito. Gubitak slobode, za svakog čovjeka, znači i gubitak dostojanstva. Zbog ovoga je zapovijed o sedmom danu iznimno važna – jer, između ostalog, snažno govor o vraćanju osnovnog dostojanstva ljudima.

Kako se odnosimo prema danu odmora? Posvetimo li jedan dan u sedmici Bogu ili trčimo da sakupimo što više da bi mogli napuniti svoje riznice?  Kakvi smo poslodavci i kako tretiramo svoje radnike? Kako se odnosimo prema sistemskoj nepravdi? Šabat ili Subota je poziv da se iznova sjetimo da je Bog taj koji može dati dovoljno, i još više, da nam pretekne za neko dobro djelo.

Molitva: Gospode, tako je lako podleći strahu od toga da “neće biti dovoljano”. Oprosti mi jer sada vidim da strah negira tvoju dobrotu, pravednost i proviđenje. Molim te i za one koji su žrtve beskrupuloznih poslodavaca i koji su se našli u nezavdnoj situaciji u pokušaju da provide za sebe i svoju porodicu. Molim te da se ljudi u našoj zemlji probude i da se počnu boriti protiv bilo kojeg oblika korupcije i nepravde u društvu.

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.