So i svjetlo

Čitanje: Matej 5,13-20
“Vi ste sol zemlje… Vi ste svjetlost svijeta…Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima….Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.”

Razmišljanje: Koliko puta smo čuli da Isus od učenika traži da budu so i svjetlo. To nije nikakva novina. Ovo Božje očekivanje za izabrani narod seže daleko u prošlost, puno prije vremena Isusovih učenika.

A pravednička je staza kao svjetlost svanuća,
koja je sve jasnija do potpunog dana.
A put je opakih kao mrkli mrak:
ne znaju o što će se spotaknuti.
Izreke 4,18-19

Tad će sinut’ poput zore tvoja svjetlost,
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Jahvina bit će ti zalaznicom.
Dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati.
Izaija 58,8.10

Farizeji su imali veliku želju da budu pravedni. Imali su svoju predstavu o tome šta to znači. Koliko često molite, koliko žrtava i u koji dan prinosite, koje zavjete držite, usvajanje detaljnih pravila koja održavaju vaš život, kao vjernika, urednim… A Isus kao da kaže: “Ja imam na umu drugačiju vrstu osobe. Imam na umu osobu koja je ukorijenjena u Božjim obećanjima i koja je osjetljiva na svijet oko sebe, a posebno na njegov najranjiviji dio”.

Zadatak izabranog naroda, oduvijek, je bio da Božju slavu tj. karakter, namjere, brigu, pouku i zakon, donose onima koji su u tami. Da donesu pravdu i pravo, što je imperativ, da se društvo ne bi pokvarilo. To je svojstvo i uloga soli. A svjetlo je putokaz narodima do Grada na gori – Jerusalema, u kojem se poučava Božji Zakon.

To su osobine pravednosti koja prevazilazi farizejsku.

Molitva: Gospode, pomozi mi da budem ukorijenjen u tvojim obećanjima i da budem osjetljiv na potrebe drugih. Pokaži mi kako da budem so i svijetlo svijetu u kojem živim…

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.