Tvoja svrha

Čitanje: Efežanima 2:1-10 1
I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ 2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. 4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – 6 te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: 7 da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 8 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 10 Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Razmišljanje: Koja je svrha tvoga života? Od koga si je dobio?
Ovaj odlomak iz Pisma Efežanima počinje tegobnim spiskom snažnih pojmova. “Mrtvi, u vlasti kneza ovoga svijeta (sotone), neposlušni, tjelesni, čulni, požudni, djeca gnjeva”. Pavle nas potiče na introspekciju kako bismo razmotrili našu suštinu kada nam neadekvatni autoritet nametne svrhu. Različiti oblici autoriteta mogu pogrešno nametnuti svrhu pojedincima, uključujući nesigurne, ambiciozne roditelje, pogrešne učitelje, karizmatične vjerske vođe i političke lidere koji mogu projektirati svoja vjerovanja ili agende na druge. Društvo, sa svojim obiljem kulturnih normi i društvenih pritisaka, može oblikovati percepciju pojedinaca o njihovoj svrsi. Uticaj medija, uključujući reklame, filmove i infliuensere na društvenim mrežama, može izobličiti razumijevanje svrhe pojedinaca. Ideologije, bilo filozofske, vjerske ili političke, mogu nametnuti unaprijed određenu svrhu pojedincima, ne uzimajući u obzir njihove jedinstvene okolnosti ili želje. Također, kroz lične odnose partneri, prijatelji ili mentori mogu nenamjerno ili namjerno nametati svoje aspiracije ili vrijednosti drugima. Rezultat je da živimo život koji nije usklađen s našim pravim bićem, već onaj koji je definiran željama i očekivanjima drugih.
Pavle nastavlja i piše: “Ali Bog, koji je bogat milosrđem, iz velike ljubavi…” Ovo Božje “ali” ima moć da prekine svrhu koja nam je nametnuta na pogrešan način. Božje “ali” uvodi alternativu, nešto novo, nešto drugačije, nešto što nismo mogli izmisliti sami. Dobra vijest je da životna svrha koja nam je možda bila nametnuta ne mora da nas definira, jer u Božjoj milosti imamo slobodu za alternativu. Pavle kaže da nas je Bog ljubio dok smo bili “mrtvi”, to jest, otupjeli i bez nade, u očaju i cinizmu, tako da možemo odustati od života koji smo živjeli dok smo bili mrtvi… oživio nas je s Kristom!

Kada se Bog objavio u Isusu, On nije samo u potpunosti otkrio Sebe; već nam je otkrio kako izgleda pravi ljudski život. Taj život, kao svoju osnovnu karakteristiku, otkriva požrtvovnost. Prava svrha svakog čovjeka je da živi čineći dobra djela. I to ne bilo kakva dobra djela, već imitirajući Krista, kao dio njegove Crkve, pozvani smo da propovijedamo i pozivamo ljude da pronađu svoju pravu svrhu koja je za svakog od nas unaprijed pripremljena, o čemu govori psalam 139: “Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj”.

Molitva: Oče, molimo Te da nam podariš mudrost i snagu da se oslobodimo uticaja neadekvatnih autoriteta koji pokušavaju nametnuti svrhu našim životima. Pomozi nam da osjetimo tvoje vodstvo i da otkrijemo pravu svrhu u svojim srcima. Daj nam hrabrosti da slijedimo svoje istinske želje i da živimo u skladu s tvojim planom za nas. Amen.

Fotografija Claudio Schwarz

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.