Jer je tvoje kraljevstvo, sila i slava, zauvijek

Čitanje: Matej 6,13
Jer je tvoje kraljevstvo, sila i slava, zauvijek. Amen

Razmišljanje: Aleksandar Makedonski je do svoje 32. godine života pokorio ogroman dio do tada poznatog svijeta. Njegova brutalna sila, u kombinaciji sa nevjerovatno inteligentnom taktikom ratovanja i hrabrosti, dovela je do toga da i danas pričamo o njemu kao o jednom o najvećih osvajača starog vijeka. Aleksandar je imao ogromno kraljevstvo. Koristio je silu kako bi to kraljevstvo proširio. I svakako je dobio slavu. Historijske knjige navode da je umro od groznice koju je prouzrokovao ujed komarca. Neke druge teorije navode da su ga njegovi vojnici otrovali jer su odbili da mu se klanjaju kao božanstvu.

Kraj molitve Oče naš stavlja posljednji pečat govoreći o tome kome pripada obožavanje. Postavlja stvari na svoje mjesto i ponovo nas podsjeća da je Bog taj koji je u krajnjoj kontroli. Njegovo kraljevstvo je iznad svakog zemaljskog (iako i ono što je na zemlji pripada Njemu). To je sav univerzum koji nama, skoro dvije hiljade godina nakon smrti Makedonskog, još uvijek ostaje nepoznanica. Njegova sila nije ona sila koju mi upotrebljavamo. Njegova sila stvara, rađa i donosi ploda. Taj plod se umnožava i nema potrebe da se ljubomorno čuva ili osvaja, kao što je slučaj sa mnogim vladarima. Sila u ovom slučaju nije opresija, već sloboda.  Zbog svega toga i, još više od toga, slava samo Njemu pripada. I to ne samo 32 godine, ili dvije hiljade godina nakon smrti, već zauvijek. Daleko više nego što mi možemo i pojmiti u našim malim mozgovima. A opet, spustio se među nas, i predao samog sebe.

U ovo doba koje je jako neizvjesno, hajde da se kroz ovu molitvu, koju nas je sam Bog naučio, sjetimo ko je u kontroli, ko drži sve u svojim rukama i čija je slava, sila i kraljevstvo, zauvijek!

Molitva: Gospode, donosimo pred tvoje lice sebe kao žive žrtve. Predajemo Ti svoje živote. Vodi nas u skladu sa Tvojom voljom. Oprosti nam grijehe i daj nam hrabrosti da Ti dođemo raskajanog srca. Nauči nas kako da opraštamo jedni drugima, kako da pokažemo silu slobode, a ne opresije. Zaštiti nas od zla koje je oko nas i u nama. Providi za naše potrebe. Vjerujemo Ti da ćeš nam dati onoliko koliko nam je potrebno. Jer je tvoje kraljevstvo, sila i slava, zauvijek! Amen.

Fotografija  Aditya Joshi on Unsplash

Posted in Uncategorized.