Stvoritelj neba i zemlje

Čitanje: Stvoritelja neba i zemlje. (Apostolsko vjerovanje)

Psalam 8
Psalam. Davidov.
2Jahve, Gospode naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji,
veličanstvom nebo natkriljuješ!
3U ustima djece i dojenčadi
hvalu si spremio protiv neprijatelja,
da postidiš mrzitelja, zlotvora.

4Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
5pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohodiš?

6Ti ga učini malo manjim od Boga,
slavom i sjajem njega okruni.
7Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži:
8ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
9ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.

10Jahve, Gospode naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji!

Razmišljanje: Ima tekstova sa kojima se,već kada ih prvi put pročitaš, povežeš na dublji način. Stvoriš nekakav odnos kao sa čovjekom – odnos koji se razvija, raste i produbljuje. Psalam 8 je za mene jedan od tih tekstova. Ispočetka me fascinirao treći stih. Bog se proslavlja ustima djece i dojenčadi. Oni koji, sami po sebi,  nemaju  neku veliku moć na kraju pobjeđuju. Za našu malu posljeratnu crkvu takva ohrabrenja su bila više nego dragocjena.
Potom je u moj život došao period stiha 5. Što sam više shvatao Božiju savršenost i svetost, ujedno sam  otkrivao dubinu svoje nesavršenosti i grešnosti. Takva otkrića su se najčešće dešavala nakon što bih osjetio uzvišeni poticaj da napravim velike i važne stvari za Boga i Kraljevstvo koje bi završile mizernim neuspjehom, fijaskom ili mojim ličnim moralnim sunovratom. Nakon što bi me moj nebeski Tata podigao i obnovio – pri doživljaju te nezaslužene ljubavi – meditirao bih nad stihom, šta je čovjek da ga se spominješ, sin čovječiji te ga pohodiš?
Treća faza je došla kada sam u svom duhovnom hodu pomalo ‘stao na noge’. Tada sam se prestao ‘bičevati’ zbog svojih neuspjeha i počeo shvatati da u kršćanskom životu ima i nešto više od ‘upravljanja grijehom’ kako je to moj omiljeni autor Dallas Willard opisao u knjizi Božanska zavjera (The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God, 1998). Tu sam pročitao nešto kao, da Biblija nije knjiga pravila koja nas sprječava da ulazimo u probleme s Bogom. Već da je to je priča o Božjem planu za otkupljenje njegovog Stvorenja, kojim upravlja njegov sin Isus Krist. U stvari, Krist nije samo onaj koji provodi plan … on je plan. Tada sam pronašao svoju ulogu kao jednog od  Kristovih partnera u sprovođenju ovog plana. Stih 6, je govorio o mojoj svrsi,  ti ga učin malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni.
Evo, sada kada sam  došao do kraja ovog teksta, vidim da ništa nisam rekao o Bogu stvoritelju neba i zemlje. Ne sekiram se, jer psalam 8 krije dosta tajni. Strpite se,  sutra ćemo nastaviti da ih otkrivamo.

Molitva: Oče, hvala ti na tvojoj stvaralačkoj mudrosti i snazi. U tebi se cijeli svemir drži u redu. Ti si ga stvorio sa svrhom i smislom. Pomozi nam da razumijemo ono što nam je otkriveno u stvaranju. Osjećamo da se u tome kriju mnogi odgovori za pitanja koja postavljamo i danas. Otkrij nam zašto smo tako predivno i čudesno stvoreni, šta je smisao i svrha života? Otkrij mi i moju jedinstvenu ulogu u tvome planu otkupljenja.

Apostolsko vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,  mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;  uzašao na nebesa,  sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;  odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,  zajedništvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Fotografija: Ben White on Unsplash

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost, Uncategorized.