Željo moja, tugo moja

Čitanje:  Izlazak 20, 14
Ne učini preljuba!

Želja je duboko u srcu našeg bića. Želja za intimom, da budeš voljen, da budeš prihvaćen i da pripadaš. Stvoreni smo kao bića želje. Želja je dobra, od Boga dana ali i opasna kada se izmakne kontroli.  Veliki problem nastaje kada naše želje postanu zahtjevi! Legitimne želje se u tren oka pretvore u požudu.

Požuda je sušta suprotnost pravoj ljubavi. Požuda pretvara ljude u objekte. Požuda gleda na drugu osobu kao na predmet koji će ispuniti njene zahtjeve. Požuda i preljub idu ruku pod ruku dok, opravdavajući svoju zamisao, govore da se radi o ispunjavanju osnovne ljudske potrebe za ljubavlju i intimom.  Onaj koji se prepustio požudi upao je u zamku. Izgubio je sebe i svoju slobodu. Mislio je da će biti gospodar a postao je sluga. Mislio je da će ostati u kontroli a sada je pod kontrolom. Ništa više nije isto.

Pavle je znao šta govori kada je rekao: Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo?* Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.  1 Korinćanima 6, 16

Razmišljajmo danas o riječima iz knjige Mudrih izreka, dok molimo Gospoda da nas požuda ne zavede lukavim opravdanjima za grijeh koje nam šapuće na uho.

Pij vodu iz svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca.
Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama?
Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koji su uza te.
Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti:
neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba,
njezina ljubav zatravljuje bez prestanka!
Ta zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra?
Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi i on motri sve njegove staze.
Opakoga će uhvatiti njegova zloća i sapet će ga užad njegovih grijeha.
Umrijet će jer nema pouke, propast će zbog svoje goleme gluposti.
Mudre izreke 5, 15-23

*Riječ prione, znači da zalijepi, da spoji, da zaveže neraskidivom vezom

Posted in Tekst za dnevnu pobožnost.